Gebruikersnaam wachtwoord
 

Sponsors

We zich geroepen voelt of op een of andere manier de vzw een duwtje in de rug wil geven, neem contact op met ons; Hoe klein ook, denk bv. aan kladpapier waar de kindjes kunnen op tekenen tijdens de middag.

Met de steun van
 
Het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling
- Europa investeert in zijn platteland
De Vlaamse Overheid De Provincie Antwerpen De Merode